Строителен мениджмънт


 

  • Ръководство и управление на изпълнението на инвестиционния проект.
  • Анализ, оценка и бюджетиране на инвестиционния проект.
  • Провеждане на конкурси и подбор на изпълнители на строително-монтажните работи и доставчици на материали.
  • Разработване на цялостен план-график и управление на строителния процес.
  • Управление на взаимоотношенията инвеститор – изпълнители.
  • Водене на безупречна документация и финансов контрол на разходите.
  • Поддържане на безупречно техническо досие на инвестиционния проект.Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2023 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top