КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Първа група – Строежи от първа до пета категория

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Трета група – Строежи от трета до пета категория

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Четвърта група – Строежи от първа до пета категория

ИНТЕРТЕК
Система за управление на качеството ISO 9001:2015

ИНТЕРТЕК
Система за управление на околната среда ISO 14001:2015

ИНТЕРТЕК
Система за управление на здравословните и безопасните условия на труд ISO 45001:2018

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2023 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top