Профил на компанията

     Строително дружество “Р.С. Инженеринг” ООД е специализирана компания, извършваща строителство на сгради и съоръжения, заедно с всички съпътстващи дейности - проучване, проектиране, консултантски услуги, сделки с недвижими имоти и инвестиции.


    Фирмата е член на Строителната камара и притежава лиценз за цялостна дейност в строителството от 1994 г. Регистрирана е в централния професионален регистър на Камарата на строителите в България с Удостоверение № І – 009999 за изпълнение на сгради и съоръжения.


    Компанията има десетки изпълнени жилищни, административно-търговски и обществени сгради, жилищни комплекси, хотели и много частни резиденции.


    “Р.С. Инженеринг” ООД разполага с високо квалифициран инженерно-технически персонал и притежава собствена механизация, строително оборудване и инвентар."Р.С. Инженеринг" ООД работи, следвайки принципите на лоялност, коректност, високо качество, професионализъм и стриктно спазване на договорните условия и срокове.


    Широко застъпена е дейността на фирмата като главен изпълнител при строителството на жилищни сгради, бизнес сгради и търговски обекти, както и консултант в процеса на проучване и проектиране.


    Пълният инженеринг е предпочитан стил в работата на фирмата поради възможностите за цялостна реализация на оригинални архитектурни идеи, прилагане на най-подходящите технологични решения и материали, както и пълен контрол върху строителния процес.


    „Р.С. Инженеринг” ООД развива успешно професионално партньорство с френската фирма „Крее”, част от групата Груп Ено Имобилие (Groupe Hainaut Immobilier), специализирана в инвестиции и управление на недвижими имоти.

 

Профил на компанията
Профил на компанията
Профил на компанията
Профил на компанията
Профил на компанията

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2023 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top