Проектиране


 

  • Утвърдени имена и екипи от доказани професионалисти в областта на проучването и проектирането на жилищни и административни сгради.
  • Проучване на реалните възможности на застроителния и регулационен план, както и на законовите изисквания на съгласувателния и разрешителен режим.
  • Проучване на съществуващата инженерна инфраструктура и осигуряване на възможности за изграждането й, евентуалното й усъвършенстване и доразвиване.
  • Изготвяне на идейни разработки при спазване на всички изисквания и инвестиционни намерения на възложителя
  • Изготвяне на работни проекти по всички части и изпълнение на всички документални процедури за тяхното приемане и одобрение.
  • Последващ авторски надзор при реализацията на проекта.Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2023 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top