Административни сгради

Местоположение:
Ботевград

Възложител:
Община Ботевград

x

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

      След спечелване на конкурс по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. към Европейския фонд за регионално развитие за обект „Подобряване и модернизация инфраструктурата в ОУ "Васил Левски", гр. Ботевград", Р.С.Инженеринг извърши в срок и качествено всички ремонтно-строителни работи, включващи: подмяна на покрива, цялостно саниране на фасадата, подмяна на дограмата, на всички инсталации, настилки, облицовки и санитария в училищната сграда и физкултурния салон, изпълнение на вертикална планировка, включваща ограда, тротоари и алеи, монтиране на стълбищна платформа за инвалиди . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2024 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top