Производствени и инфраструктурни обекти

Местоположение:
ГР. БОЖУРИЩЕ

Възложител:
КЕНДИ ФАРМА

x

НОВА СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТВЪРДИ ДОЗИРАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ НА КЕНДИ ФАРМА

Екип на Р.С. Инженеринг ООД завърши строителните работи по изграждането на Нова сграда за производство на твърди дозирани лекарствени форми - пристройка към съществуваща сграда за производство на твърди дозирани лекарствени форми на Кенди фарма в кв. „Девети септември“, гр. Божурище.

В парцела има действаща производствена сграда.
 
Новата сграда е разположена в западната част на имота, до съществуващата, на конструктивна фуга и е със застроена площ 3904,15 м2 и РЗП=7808,30 кв.м. В нея са предвидени работни и складови помещения на две нива с топла връзка към съществуващата сград

Технически характеристики
Конструкцията на новата сграда е сглобяема, метална.
 
Стените й са от термоизолационни сандвич панели с дебелина 8 см.
 
Покривът е изпълнен чрез послоен монтаж с необходимите хидро- и топло-изолации. Фасадите са с термопанели с PVDF покритие устойчиво на UV лъчи и замърсяване.

Всички производствени помещения са бъдат климатизирани, така че да се постига и поддържа изискуемият клас на чистота, налягане, температурен режим и влажност. Отделни работни места и машини са оборудвани с обезпрашителни инсталации, а между помещения от различен клас на чистота са изградени на въздушни шлюзове.
 
Стените в работните помещения са гладки и антистатични, подът е от саморазливно (PVC) покритие, за да образува непрекъсваема мембрана, а ъглите между тях са с холкери. Таванът е от плоскости с епоксидно покритие. Вратите са със специално инспекционно остъкляване и с херметично уплътнена връзка със стените.
 
Така се осигуряват необходимите изисквания за производството на твърди дозирани лекарствени форми:

- наличие на минимален брой елементи в производствените помещения;

- лесна връзка между под и стени, със заоблени ъгли при местата на свързване;

- херметичност, гарантираща поддържането на необходимото налягане в чистите помещения;

- лесно почистване и устойчивост на дезинфектанти и други реактиви на под и стени.НОВА СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТВЪРДИ ДОЗИРАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ НА КЕНДИ ФАРМАНОВА СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТВЪРДИ ДОЗИРАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ НА КЕНДИ ФАРМА
НОВА СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТВЪРДИ ДОЗИРАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ НА КЕНДИ ФАРМА
НОВА СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТВЪРДИ ДОЗИРАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ НА КЕНДИ ФАРМА
НОВА СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТВЪРДИ ДОЗИРАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ НА КЕНДИ ФАРМА

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2024 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top