Обществени пространства

Местоположение:
гр. Стара Загора

Възложител:
Община СТАРА ЗАГОРА

Архитект:
ЕТ Архид - Димитър Динев

x

Нов парк в гр. Стара Загора - атракции, спортни игрища и озеленяване

Инженеринг – Изготвяне на работен проект и строителство за паркоустрояване и благоустрояване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване, кв.334а, южно от бул.”Цар Симеон Велики” и западно от ул.”Одринска епопея” - гр. Стара Загора“.

 

Работата на Р.С. Инженеринг ООД в сътрудничество със Стройкомерс ЕООД превърна бившата казарма в красив градски парк, който бе официално открит в средата на месец септември 2015.


Мащабният проект предвиждаше изграждането на паркова среда с обществен достъп, комуникационно обвързана с градската територия и осигуряваща правилна експлоатация и поддържане на зелените площи.


Зоните в парка са условно обособени: Представителна група - главни подходи към парковите пространства, декоративни водни площи, "форуми" на открито, цветни фигури и Атракционна група - второстепенни подходи, детски площадки за игра, зона за минизоопарк, зона за атракциони, зона за пикник, площадка за занимания на домашни любимци, спортни площадки и паркинг.


Представителната група алеи и площадно пространство са изпълнени с комбинация от цветни бетонови и естествени гранитни павета, а тези от атракционната група - с асвалтобетонова настилка, обкантена с бетонни ивици.


Детските площадки и фитнесът на открито са застлани с ударопоглъщаща саморазливна настилка, спортните площадки - със съответните специални настилки ЕПДМ, PVC и изкуствена трева.


Изградена е система за парково и декоративно енергоспестяващо осветление. Избраните стълбове и осветителни тела са със стилизиран градски дизайн.


Изпълнени са сондажи, осигуряващи захранване на шадраваните, водните площи и поливната система.


Растителните видове са съобразени с климатичните условия на града и с традициите в озеленяването му.

 

ВИДЕО ОТ ДЕНЯ НА ОТКРИВАНЕТО НА ПАРКАНов парк в гр. Стара Загора - атракции, спортни игрища и озеленяванеНов парк в гр. Стара Загора - атракции, спортни игрища и озеленяване
Нов парк в гр. Стара Загора - атракции, спортни игрища и озеленяване
Нов парк в гр. Стара Загора - атракции, спортни игрища и озеленяване
Нов парк в гр. Стара Загора - атракции, спортни игрища и озеленяване
Нов парк в гр. Стара Загора - атракции, спортни игрища и озеленяване
Нов парк в гр. Стара Загора - атракции, спортни игрища и озеленяване
Нов парк в гр. Стара Загора - атракции, спортни игрища и озеленяване
Нов парк в гр. Стара Загора - атракции, спортни игрища и озеленяване
Нов парк в гр. Стара Загора - атракции, спортни игрища и озеленяване
Нов парк в гр. Стара Загора - атракции, спортни игрища и озеленяване
Нов парк в гр. Стара Загора - атракции, спортни игрища и озеленяване
Нов парк в гр. Стара Загора - атракции, спортни игрища и озеленяване

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2024 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top