Административни сгради

Местоположение:
София

Възложител:
Държавна комисия по сигурност на информацията

Архитект:
арх. Божидар Хинков

x

Административна сграда ДКСИ

Административна сграда ДКСИ

Административна сграда ДКСИАдминистративна сграда ДКСИ
Административна сграда ДКСИ
Административна сграда ДКСИ
Административна сграда ДКСИ
Административна сграда ДКСИ
Административна сграда ДКСИ

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2024 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top