Строителство


 

  • Организация и цялостно изпълнение на строителния проект с екип от висококвалифицирани строителни инженери, при спазване на всички технологични изисквания за качествен продукт и използване на собствена механизация.
  • Изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки и строителен график, гарантиращ интересите на възложителя и сроковете за изпълнение.
  • Прилагане на високи професионални стандарти при осигуряване качеството на продукта, безопасността на обекта и опазването на околната среда.
  • Използване на висококачествени сертифицирани материали.
  • Управление на взаимоотношенията с доставчици и подизпълнители.
  • Осигуряване на строга отчетност на строителния процес.
  • Водене на безупречна документация и техническо досие на проекта.Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2023 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top