ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Р.С. Инженеринг започна изграждането на красива ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С К.К. ДО 15м., МАГАЗИНИ, ОФИСИ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И ТРАФОПОСТ в УПИ VIII-1545, КВ. 19, МЕСТНОСТ „ВИТОША-ВЕЦ СИМЕОНОВО“, р-н ЛОЗЕНЕЦ, гр. СОФИЯ“

 

Сградата е ситуирана в урегулирания поземлен имот съобразно виза за проектиране. УПИ VIII-1545 e ориентиран с лице на югоизток, към ул. Братя Чакрин и с дъно на северозапад. Застрояването е свободно от всички страни.

 

Сградата има два входа, до които се достига през южната част на дворното пространство. Достъпът до подземните гаражи е от улицата чрез двулентова рампа, разположена до северoизточната фасада на сградата.

 

Жилищната част на сградата се състои от 39 апартамента,  2 магазина, 3 офиса и 1 ателие. Апартаментите разположени на партерно ниво имат достъп до озеленено дворно пространство. За всяко жилище е предвидено складово помещение, разположено в самия апартамент или в сутерена.

 

Партерът помещава два апартамента, едно ателие, три офиса и два магазина с директен достъп от улица. Вертикалните комуникации, по една за всеки от входовете – стълбище и асансьор, осигуряват достъп до всички нива на сградата.

 

В рамките на парцела е предвиден подземен гараж на кота -3.30 за паркиране на 46 бр. леки автомобила и 10 бр. велосипеди. Сутеренът се състои от 33 единични гаража, 3 двойни гаража, 8 свободни паркоместа, 10 места за паркиране на велосипеди, складови помещения, зони за преминаване и маневриране, асансьори и стълбищни клетки.

 

 

 

Разпределения

Галерия

ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
01/2022
01/2022
01/2022
bg/razpredeleniya/13/75/?proj=4

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2023 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top