Местоположение:
гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 96

Възложител:
Народно читалище „Слънце-1879”

Архитект:
арх. Светлана Аракчийска

x

Народно читалище Слънце-1879, гр. Ихтиман - основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност

 Р.С. Инженеринг, с богатия си опит в строителството на енергоефективни сгради и в дейностите, свързани с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи сгради, е избран за изпълнител на Основния ремонт на Народно читалище „Слънце-1879”, гр. Ихтиман.


Настоящият проект има за цел подобряване на енергийната ефективност на читалището като същевременно се запазва неговата визия и конструктивна цялост.


Сградата е двуетажна с едно сутеренно ниво, построена е през 1970 г. Площта, третирана в настоящия проект е общо 2 438 кв.м.


Предвидените мерки са: подмяна на дограма, саниране и полагане на топлоизолация, подмяна на топлоизточниците и прилежащите им съоръжения, ремонт на отоплителната инсталация и подмяна на отоплителните тела, изграждане на автоматизирана система за управление и регулиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия.  Освен дейностите за подобряване на енергийната ефективност, са предвидени и вътрешни довършителни работи – подмяна на настилки, окачени тавани, хидроизолации, отводнителна система и др.



Народно читалище Слънце-1879, гр. Ихтиман - основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност



Народно читалище Слънце-1879, гр. Ихтиман - основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност
Народно читалище Слънце-1879, гр. Ихтиман - основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност
Народно читалище Слънце-1879, гр. Ихтиман - основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност
Народно читалище Слънце-1879, гр. Ихтиман - основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност
Народно читалище Слънце-1879, гр. Ихтиман - основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност
Народно читалище Слънце-1879, гр. Ихтиман - основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност
Народно читалище Слънце-1879, гр. Ихтиман - основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност
Народно читалище Слънце-1879, гр. Ихтиман - основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност
Народно читалище Слънце-1879, гр. Ихтиман - основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност
Народно читалище Слънце-1879, гр. Ихтиман - основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност
Народно читалище Слънце-1879, гр. Ихтиман - основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност
Народно читалище Слънце-1879, гр. Ихтиман - основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност
Народно читалище Слънце-1879, гр. Ихтиман - основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2024 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top