Емблематичната сграда на СРС и СРП премина успешно Държавна приемателна комисия

В очакване на своето въвеждане в експлоатация, днес, Административната сграда на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура премина без забележки Държавната приемателна комисия. 

 

Сградният комплекс се състои от две високи тела – осем и пет етажно, свързващо ги централно фоайе и две общи подземни нива.

 

Осеметажният блок представлява административна сграда на Софийска районна прокуратура, съдържаща кабинети на прокурори, работни помещения за служебни лица и необходимите технически помещения.


В пететажната сграда ще се помещава Софийски районен съд, като в нея са обособени общо 35 съдебни зали с необходимите обслужващи помещения към всяка от тях, работни помещения за магистрати-съдии и служебни лица.


Свързващ елемент в сградния комплекс е централното фоайе, в което са обособени различни зони за обслужване на граждани, контролна зона за обезпечаване на пропускателния режим в сградата и подходите към специфичните зони. Удовлетворени са всички специални изисквания за функционално зониране, достъпна среда и различните нива на достъп - обществен, контролиран или ограничен, високо ниво на сигурност и техническо оборудване.

Емблематичната сграда на СРС и СРП премина успешно Държавна приемателна комисия
Емблематичната сграда на СРС и СРП премина успешно Държавна приемателна комисия
Емблематичната сграда на СРС и СРП премина успешно Държавна приемателна комисия
Емблематичната сграда на СРС и СРП премина успешно Държавна приемателна комисия
Емблематичната сграда на СРС и СРП премина успешно Държавна приемателна комисия

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2021 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top