Административни сгради

Местоположение:
София, бул. Ген. М. Д. Скобелев №23

Възложител:
Министерство на правосъдието

Архитект:
ЕТ

x

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

Екипът на Р.С.Инженеринг ООД приключи работата по преустройството на сградата на бул. Ген. М. Д. Скобелев №23 и адаптирането й за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура.


Съществуващият сграден комплекс се състои от две високи тела – осем и пет етажно, свързващо ги централно фоайе и две общи подземни нива.


Осеметажният блок бе преустроен в административна сграда на Софийска районна прокуратура, съдържаща кабинети на прокурори, работни помещения за служебни лица и необходимите технически помещения.


Пететажната сграда бе реконструирана и адаптирана за нуждите на Софийски районен съд, като бяха обособени общо 35 съдебни залис необходимите обслужващи помещения към всяка от тях, работни помещения за магистрати-съдии и служебни лица.


Свързващ елемент в сградния комплекс е централното фоайе, в което са обособени различни зони за обслужване на граждани, контролна зона за обезпечаване на пропусквателния режим в сградата и подходите към специфичните зони. Удовлетворени са всички спецални изисквания за функционално зониране, достъпна среда и различните нива на достъп - обществен, контролиран или ограничен, високо ниво на сигурност и техническо оборудване.


В двете сутеренни нива на сградите са организирани служебни паркинги, архивохранилища, помещения за арестанти, охрана и др. помещения за нуждите на СРП и СРС.


Площта, третирана в настоящия проект е общо 32 727 кв.м.


Извършените дейности включват: 


- демонтажни работи, 


- изграждане на нови и укрепване на съществуващи конструктивни елементи,

 
- строителни и изолазионни работи,


- изграждане на вътрешни и външни ВиК, ОВК и ЕЛ инсталации (освен основните инсталации, за сградата са изпълнени и комплекс от системи за безопасност, напълно съвместими с Единната интегрирана система за безопасност на обектите на съдебната власт в България), ремонт, доставка и монтаж на асансьори, 


- довършителни работи - замазки, настилки, облицовки; мазилки, шпакловки, бояджийски работи; ламперии от HPL,


- рехабилитация на фасадите и покрива – подмяна на стъклопакети, хидроизолации и топлоизолация по окачени фасади и покрив, изпълнение на окачена фасада, шапки и козирка от еталбонд, 


- облагородяване на околното пространство - настилки от бетонови павета и термолющен гранит; изграждане на ограда, поливна система и озеленяване.АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРААДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2024 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top