ЗА НАС

Сертификати и референции

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Първа група – Строежи от първа до пета категория

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Първа група - Строежи по чл. 137, ал.1, т.1, буква М, т.4, буква Е и т.5, буква Е от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Трета група – Строежи от трета до пета категория

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Четвърта група – Строежи от първа до пета категория

ИНТЕРТЕК
Система за управление на качеството ISO 9001:2015

ИНТЕРТЕК
Система за управление на околната среда ISO 14001:2015

ИНТЕРТЕК
Система за управление на здравословните и безопасните условия на труд OHSAS 18001:2007

Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - Проектиране, Строителство, Предприемачество. 2020 © Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Всички права запазени.

Top